Med R Steens Fastighetsservice

Om något inte fungerar som det ska i lägenheten, trapphuset eller något annat i fastigheten, så tar du kontakt med oss.

Vardagar mellan 08:00-16:00 finns vi på tel. 070-438 43 11.  Övriga tider kan ni tala in ett meddelande på telefonsvararen. Vid akuta fel går vi att nå på jourtelefonen 070-438 43 11

Du kan också skicka din felanmälan till felanmalan@steenfast.se